Auschwitz III – Monowitz

Om het ‘woon-werkverkeer’ in te korten liet IG Farben in 1942 het concentratiekamp Auschwitz III-Monowitz bouwen aan de zuidrand van het fabriekscomplex. Het daar gelegen dorpje Monowice werd ontruimd en afgebroken. In januari 1945 was het IG Farben-complex klaar. Aan de bouw werkten 35.000 Joodse gevangenen. Ruim 20.000 van hen bezweken.
 
 

Monowitz vandaag

Na 1945 is het kamp afgebroken en is op de plattegrond van het kamp het nieuwe dorp Monowice gebouwd. Her en der zijn er nog enige restanten van het oude kamp te zien.